020 777 0570

Muovin liittämistavat

Muoveja liitetään pääasiallisesti kolmella eri tavalla: mekaanisesti (esim. ruuvit, laippaliitokset, kierteet), liimaamalla (kylmähitsaus) sekä hitsaamalla.

Liimaus

Eri liimatyypit eroavat merkittävästi toisistaan, joten on hyvä tutustua liimojen ja liitettävän materiaalin ominaisuuksiin ennen liimausta. Liimauksessa on tärkeää valita oikea liima, noudattaa valmistajien ohjeita ja tehdä jokainen vaihe huolellisesti.

Puskuhitsaus

Puskuhitsaus on tavallinen liitostapa PE ja PP -putkille. Höylätyt ja puhtaat putkenpäät liitetään yhteen sulattamalla ja puristamalla ne sen jälkeen paineella yhteen.

Muoviteollisuus ry:n Puskuhitsausopas.

Sähkömuhvihitsaus

Kaikissa sähköhitsaus osissa on sisäänrakennettu metallinen vastuslanka. Kun lanka kytketään virtalähteeseen, se lämpenee ja sulattaa ympärillään olevan muovimateriaalin, joka laajenee aiheuttaen putken ja putkiyhteen välisen hitsauspaineen.

Muoviteollisuus ry:n Sähkömuhvihitsausopas

Muhvihitsaus

Muhvihitsauksen periaate on hyvin samantapainen kuin puskuhitsauksessa. Siinä muhvillisen osan sisäpinta ja siihen liitettävän putken ulkopinta lämmitetään hitsauslämpötilaan. Muhvin ja putken sovite on mitoitettu siten, että putki ei kylmänä mahdu muhvin sisään. Hitsauspaine syntyy tiukan sovitteen syntymällä puristuksella. Muhvihitsauksella saavutetaan puskuhitsausta voimakkaampi liitos, koska hitsauspinta-ala on puskuhitsaukseen verrattuna suurempi.

Infrapunahitsaus

Infrapunahitsauksessa liitettävät pinnat lämmitetään infrapunasäteilyn avulla. Säteilyn avulla siirretty lämpö ei vaadi lämmityspinnan koskettamista liitoskappaleiden välillä, ja näin ollen saumaan ei pääse epäpuhtauksia. Infrapunahitsauksen periaate on muuten sama kuin puskuhitsauksen, mutta puhtauden lisäksi sen avulla saavutetaan nopeampi perusaineen lämpeneminen.

Ultraäänihitsaus

Ultraäänihitsauksessa matalataajuinen sähköenergia muutetaan generaattorin ja muuntimen (konvertteri) avulla korkeataajuiseksi mekaaniseksi energiaksi. Värähtelyenergia välitetään hitsattavaan kappaleeseen, jonka kautta värähtelyenergia johtuu osien väliseen liitospintaan. Sulamista pyritään hallitsemaan ja ennakoimaan oikealla kappaleen liitossuunnittelulla. Liitospinnassa värähtelyenergia aiheuttaa liitettävien pintojen kuumenemisen syklisen jännityksen aiheuttaman molekyylien liikkeen sekä liitospintojen välisen kitkan avulla. Ultraäänellä voidaan liittää toisiinsa erilaisia muoveja.

Tahdotko tietää enemmän?

Järjestämme muovin hitsaus- ja liimauskoulutuksia
Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Kivipyykintie 4, 01260 Vantaa
Share This