020 777 0570

Muovilaadut

Tekniset muovit

Teknisiksi muoveiksi kutsutaan niitä muovilaatuja, joita käytetään kone- ja laiterakennuksen konstruktioissa. Tällaisia muoveja ovat mm. PA (eri laadut), POM, PET, PC, PMMA, PE-HD ja PE-UHMW. Näiden muovien käytöllä haetaan ominaisuuksia, kuten esimerkiksi mekaaninen lujuus, sähköneristävyys, kulutuksenkesto, kemiallinen kestävyys tai pieni kitka. Teknisiä muoveja valmistetaan tonnimäärissä huomattavasti vähemmän kuin valtamuoveja.

Erikoismuovit

Erikoismuoveihin kuuluvat tekniset muovit ovat kalliita, mutta joiltain ominaisuuksiltaan oleellisesti muita teknisiä muoveja parempia materiaaleja. Erikoismuoveilla on usein jokin erityisominaisuus, jonka vuoksi niitä käytetään tarkoin määritellyissä kohteissa.

Erikoismuoveihin luetaan tyypillisesti perusmuoveja korkeampaa lämpötilaa kestävät materiaalit. Useiden erikoismuovien jatkuva käyttölämpötila on yli 200 °C ja joillain materiaaleilla jopa yli 300 °C.
Erikoismuoveja ovat mm. PI, PPS, PEI, PSU, PEEK ja PTFE eli teflon.

Valtamuovit

Valtamuovit ovat eniten valmistettuja ns. kuluttajamuoveja ja ne vastaavat n. 80% muovien kulutuksesta maailmassa. Yleisesti ne ovat edullisia hinnaltaan ja niitä käytetään hyvin laajalti eri käyttökohteissa tekstiileistä pakkauksiin ja teknisiin muoveihin. Suurimmat valtamuovit ovat PE, PVC, PP ja PET.

Optiset muovit

Optisten muovien ryhmään kuuluvat kirkkaan läpinäkyvät tai värjätyt amorfiset kestomuovit kuten PMMA (pleksi), PC, kirkas PS, PETG sekä kirkas PVC. Käyttökohteet liittyvät useimmiten visuaalisuuteen ja optisiin ominaisuuksiin, kuten valomainokset, rakennusmateriaalit, ikkunat ja näytöt.

Putkistomateriaalit

Muoviputkistoja käytetään yleisesti esim. vedenkäsittelyssä (käyttö-, kastelu- ja jätevedet), sekä kemikaaliputkistoissa teollisuuden prosesseissa ja laitteistoissa.

Muoviputkistojen yleiset liitostavat ovat liimaus (kylmähitsaus), pusku-, sähkömuhvi- ja IR-hitsaus sekä mekaaniset liitostavat (laippaliitokset, kierteet).

Yleisimmät ja huokeimmat muoviputkistojen materiaalit ovat PE-HD, PP, PVC ja kun tarvitaan korkeampaa lämmönkestoa ja vielä mittavampaa kemikaalienkestoa yleisimmät materiaalit ovat fluorimuovit PVDF ja ECTFE, sekä omalta osaltaan C-PVC. Kaikista korkeimmissa läpötiloissa ja kemiallisesti haastavimmissa olosuhteissa muoveiksi tulevat erikoisfluorimuovit FEP ja PFA.

Yhdistelmärakenteet ja korroosiota kestävät pinnoitteet

Kestomuovien kemiallinen kesto yhdistettynä esim. lujitemuovien tai teräksen mekaaniseen lujuuteen antaa moniin käyttökohteisiin erinomaisen ratkaisun. Esimerkiksi kemiallisten aineiden kuljetussäiliö, jossa mekaaninen lujuus saadaan lasikuidusta ja säiliön sisäpinta on kestomuovia antaa kevyen ja erittäin kestävän ratkaisun maantiekuljetuksiin.

Kestomuovisia (levymäisiä) pinnoitemateriaaleja ovat esimerkiksi PE-HD, PP, PVC, PVDF, ECTFE, ETFE, FEP ja PFA.

3D Filamentit

3D-tulostus on yleistyvä muovituotteiden tuotantomuoto. Tulostimet käyttävät muovituotteissa yleisesti tulostuslankaa, joka on valmistettu suulakepuristuksella. Yleisimmin käytettäviä tulostusmateriaaleja ovat PLA, ABS, PA, PPA ja PEEK. Lisäksi on erittäin suuri kirjo näistä polymeereistä johdettuja seostettuja (esim. eri metalleilla) laatuja.

ABS

Akryylibutadieenistyreeni kuuluu styreenimuoveihin ja sen iskunlujuus myös alhaisissa lämpötiloissa on parempi kuin polystyreenin. Siksi se soveltuu teknisiin käyttökohteisiin paremmin kuin puhdas polystyreeni. ABS on jäykkä, muotonsa pitävä, iskunkestävä muovi, jota on helppo työstää. Yleisesti käytetty tyhjiömuovauksessa ja koneiden/laitteiden osissa, joissa vaaditaan iskunkestävyyttä alhaisissa lämpötiloissa.

 • Käyttölämpötila -50 – 70°C
 • tyhjiömuovattava
 • erittäin iskunkestävä
 • voimakas ja jäykkä muovi
 • naarmunkestävä
 • ei kestä sään vaihteluita
 • rajallinen haponkestävyys

E-CTFE

Eteeniklooritrifluorieteeni (tunnetaan myös kauppanimellä HALAR), kuuluu fluorimuoveihin, joiden perusominaisuuksina ovat erinomainen kemiallinen kestävyys, sekä korkea lämpötilankesto. ECTFE:n erikoisominaisuutena on erittäin alhainen suotaantumisaste (kaasujen läpäisy), joka on tehnyt siitä suositun vuorausmateriaalin. ECTFE:n kemiallinen kesto on hieman parempi ja käyttölämpötila-alue hieman laajempi kuin PVDF:llä. ECTFE:n tyypillisiä käyttökohteita ovat prosessiteollisuuden putkistot ja säiliöiden pinnoitteet.

 • Käyttölämpötila -76 – 150°C
 • Erittäin hyvä kemiallinen kestävyys
 • Hyvä iskulujuus aina -76 °C asti
 • Hyvät eristysominaisuudet
 • Hyvä säänkesto
 • Hitsattava
 • Hyvät liukuominaisuudet
 • Hitsaus suhteellisen vaikeata

Käyttökohteita

Prosessiteollisuuden putkistot
Säiliöiden pinnoitteet

FEP

FEP (perfluorieteenipropeeni) on fluorimuovien ehdotonta kärkeä. Sillä on perusominaisuuksinaan aivan poikkeuksellisen hyvä kemiallinen kestävyys, sekä korkea lämpötilankesto. FEP on ominaisuuksiltaan hyvin lähellä PFA:ta, mutta jää hieman lämpötilan kestossa ja joidenkin kemikaalien kesto on erilainen. FEP on lämpömuovattavaa ja sen hitsaaminen onnistuu perinteisillä menetelmillä. FEP soveltuu erinomaisesti prosessiteollisuuden vaikeisiin pinnoituskohteisiin ja prosessiputkistoihin.

 • Käyttölämpötila -190 – 250°C
 • Poikkeuksellisen hyvä kemiallinen kestävyys
 • Lämpötilankesto yksi muovien korkeimpia
 • Hyvä iskulujuus aina hyvin mataliin lämpötiloihin saakka
 • Hyvät eristysominaisuudet
 • Hyvä säänkesto
 • Hitsattava
 • Hyvät liukuominaisuudet
 • Hinnakas materiaali

Käyttökohteita
Prosessiteollisuuden putkistot
Säiliöiden pinnoitteet

PA

Nailon (alkup. nylon) eli Polyamidi keksittiin 1930-luvulla ja on erittäin monialainen muovi. Tunnetuimmat sovellukset lienevät edelleen vaate- ja sukkateollisuudessa sekä köysissä ja naruissa, mutta Nylon oli myös ensimmäinen merkittävä koneissa käytetty muovi hyvien mekaanisten ominaisuuksiensa ansiosta. Polyamideja valmistetaan useita eri laatuja.

PA6

Polyamidi 6 on yleisimmin käytetty polyamidi. Sitkeä ja kova materiaali, jolla on hyvät lämpötekniset ominaisuudet, sekä laaja tuotevalikoima. Valmistetut kappaletuotteet ovat pinnaltaan kovia ja kulutuksen kestäviä. Niitä käytetään esimerkiksi äänettöminä laakereina ja hammaspyörinä, eikä niissä – jos kuormitus ei ole suuri – tarvita voitelua. PA 6:n melko suuri veden imeytyminen saattaa aiheuttaa ongelmia joissain sovelluksissa (materiaalin kosteutta täytyy hallita).
Käyttölämpötila -40 – 100°C

PA 6.6

Polyamideista suurin kovuus, jäykkyys ja hyvä kulumisenkesto, myös kemiallinen kesto on osin parempi, kuin PA6:lla
Käyttölämpötila -30 – 100°C

PA66-30GF

PA6.6 johon on lisätty 30% lasikuitua. Hyvä mittatarkkuus, erinomainen kiertojäykkyys ja kovuus sekä parempi lämpötilankesto
Käyttölämpötila -20 – 110°C

PA12TR

PA12 TR on läpinäkyvä, kirkas polyamidi, joka on iskunkestävä, murtoluja ja mittatarkka materiaali, jonka vedenimeytyminen on vähäisempi kuin muiden polyamidien. Läpinäkyvyyden ja kemikaalikestonsa ansiosta käyttökohteina usein erilaiset optiset ratkaisut koneissa ja laitteissa.

 • Hyvä iskunkestävyys
 • Hyvä tärinän- ja äänenvaimennuskyky
 • Sitkeä
 • Hyvä kemiallinen kestävyys emäksiä vastaan
 • Erinomainen kulutuskestävyys
 • Vedenimeytyminen voi vaikeuttaa esim. mittapysyvyyteen ja eristyskykyyn
 • Kaikki laadut eivät kestä happoja

Käyttökohteita:
laakerit
hammaspyörät
ohjainkiskot
rullat
pyörät
holkit

PC

PC, Polykarbonaatti on kirkas ja erittäin iskunkestävä muovi. Laaja käyttölämpötila-alue -60°C – +120°C mahdollistaa monet sovellukset, joissa vaaditaan lujuutta, läpinäkyvyyttä ja erinomaista iskunkestoa, niin koneiden osana, kuin esim. turvalasituksissa.

 • lasinkirkas
 • erinomainen iskunlujuus
 • kevyempi kuin lasi
 • hyvä mittapitävyys
 • sähköneristyskyky
 • ei pirstaloidu
 • laaja käyttölämpötila-alue (-60 – +120°C)
 • vaikeasti syttyvä
 • ei kestä hapettavia happoja emäksiä ja liuottimia
 • kuuma vesi (hydrolyysi) aiheuttaa säröilyä
 • taipumusta jännityskorroosioon. Jännitys yhdessä jonkin haitallisen kemikaalin kanssa saattaa aiheuttaa kappaleen rikkoontumisen.

Käyttökohteita
teollisuuden ja urheiluhallien ikkunat
koneiden ja työtilojen suojalasit
kilvet, suojaseinät, kotelot
meluaidat
kennolevyinä; katokset, kattoikkunat, väliseinät jne.

Modern plastic canopy with metal beam on the building

PE

PE, eli Polyeteeni on tavallisin kaikista valtamuoveista ja sitä valmistetaan maailmanlaajuisesti yli 60 miljoonaa tonnia joka vuosi. Polyeteeni jaetaan eri tyyppeihin sen ominaispainoon ja polymeeriketjujen haaroittumiseen perustuen:

 • UHMW PE – Ultra high molecular weight
 • HMW PE – High molecular weight
 • HD PE – High density
 • MD PE – Medium density
 • LLD PE – Linear low density
 • LD PE – Low density
 • PEX – Cross linked

PE-UHMW on erittäin korkean molekyylipainon Polyeteeni (usein merkitty PE 1000 tai suurempi numero, joka viittaa molekyylipainoon). Materiaalin iskulujuudet ja kulutuskestävyydet kuuluvat korkeimpiin mitä muoveilla on. PE-UHMW säilyttää ominaisuutensa hyvin myös erittäin alhaisissa lämpötiloissa. Liukkaan pintansa ansiosta PE-UHMW soveltuu erinomaisesti liuku- ja kulutuspinnoiksi erilaisissa koneissa ja kuljettimissa. Muita käyttökohteita ovat esimerkiksi kuiva-aineiden siilojen / kuljettimien vuoraukset ja erilaiset hammas- ja hihnapyörät.
Käyttölämpötila -150 – 90°C.

PE-HMW on korkean molekyylipainon Polyeteeni (usein merkitty PE 500, joka viittaa molekyylipainoon). PE-HMW:llä on hyvä iskulujuus ja kulutuskestävyys myös erittäin alhaisissa lämpötiloissa. Liukas, sileä ja tasainen pinta on edukseen erityisesti erilaisissa leikkuualustoissa ja liukupinnoissa

PE-HD on melko pehmeäpintainen, helposti työstettävä ja hyvin sääolosuhteita kestävä muovi. Se kestää hyvin vettä, suolaliuoksia ja laimeita happoja, mutta huonosti voimakkaita happoja. Normaalilämpötilassa PE ei liukene mihinkään liuottimeen ja siksi PE-HD:n tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuden putkistot sekä säiliöt ja altaat kemikaaliliuoksia varten. Myös kunnallistekniset putkistot ovat usein polyeteeniä. PE ylläpitää palamista.
Käyttölämpötila -50 – 90°C.

PE-ELS on PE-HD:stä seostamalla saatu laatu, joka on sähköä johtava (pintavastus ≤ 104 Ω) materiaali. PE-ELS on helposti työstettävä ja hyvin sääolosuhteita kestävä muovi.

 • Hyvä kulutuskestävyys
 • Hyvä lovi-iskulujuus
 • kestää hyvin kemikaaleja
 • pieni veden imeytyminen
 • voidaan käyttää alhaisissa lämpötiloissa
 • edullinen
 • Ei kestä korkeita lämpötiloja
 • Ei kestä UV säteilyä. (Kestävyyttä voidaan parantaa lisäämällä hiiltä)
 • Ei tule käyttää mikäli vaaditaan hyvää kulutuskestävyyttä ja jäykkyyttä samanaikaisesti.
 • Pehmeä pinta

Käyttökohteita:

PE-UHMW
erilaiset isku- ja liukupinnat; kuljettimet, maansiirtoautot, lumiaurat
koneen osat

PE-HMW
erilaiset isku- ja liukupinnat
leikkuualustat

PE-HD
vesiputkistot, säiliöt,
rasiat, laatikot, kanisterit, kannut

PE-MD
rasiat, pakkaukset

PE-LLD ja PE-LD
kelmut, kalvot
pakkaukset

PEX
kuumavesiputkistot

PEEK

PEEK, Polyeetterieetteriketoni, on hyvin jäykkää, lujaa ja sitkeää materiaalia, jolla on erinomainen lämpötilankesto (+260°C). PEEK:in kemiallinen kesto on myös hyvä: tavallisissa lämpötiloissa se liukenee vain väkevään rikkihappoon. Huono palavuus, erinomainen UV- ja gammasäteilyn sekä höyryn kesto, kuten myös hyvät sähköneristysominaisuudet luovat PEEK:istä hyvän materiaalin esimerkiksi auto-, lentokone- ja kemianteollisuuden laitteisiin.
Käyttölämpötila -40 – 260°C.

PEEK-mod PEEK:istä seostamalla (10% PTFE, 10% grafiitti ja 10% hiilikuitu) saatu laatu, jolla on erittäin alhainen kitkakerroin ja hyvä kulutuksenkesto.

PEEK-30GF PEEK:istä seostamalla (30% lasikuitua) saatu laatu, jolla on parannettu materiaalin mekaanista kestoa

PEEK-30CF PEEK:istä seostamalla (30% hiilikuitua) saatu laatu, jolla on parannettu materiaalin mekaanista kestoa.

 • Käyttölämpötila -20 – 260°C.
 • Luja ja jäykkä
 • Hyvä lämmönkestävyys
 • Hyvä kemiallinen kestävyys
 • Hyvä vetolujuus
 • Hyvät liuku- ja kitkaominaisuudet
 • Hyvä mittapitävyys
 • Suhteellisen alhainen lovi-isku lujuus
 • Kestää rajoitetusti UV-säteilyä
 • Ei kestä vahvaa rikki- ja typpihappoa

Tekniset ominaisuudet

Käyttökohteita:
Laakerit, hammaspyörät
hydrauliikkaosat
pumpun osat
kaapelieriste
Kemian teollisuus

PEI

Polyeetteri-imidin lämmön ja kemikaalien kestävyys ovat muovien huippua. PEI on luja ja erityisesti kiertojäykkä ja kova muovi, jota käytetään elintarvike-, elektroniikka- ja lentokoneteollisuudessa.

 • Käyttölämpötila yltää n. +230°C
 • mittatarkka
 • alhainen lämpölaajeneminen
 • hyvä lämpötilankesto
 • luontainen palonkesto
 • hyvä säteilynkestävyys
 • Kallis

Käyttökohteita
elektroniikkateollisuus
hienomekaniikka
lääketeollisuus
lentokoneteollisuus

PET

Polyeteenitereftalaatti on luja, kova ja alhaisen kitkakertoimen omaava muovi. PET (käytetään myös lyhennettä PETP) on vielä POM:iakin paremmin mittapysyvä materiaali, jonka hyvin pieni vedenimeytyminen ei vaikuta materiaalin mekaanisiin tai sähköisiin ominaisuuksiin. PET:n tyypillisimpiä käyttökohteita ovat hyvin mittatarkat koneiden osat ja liukulevyt. PET:tä valmistetaan myös läpinäkyvänä PET-G:nä (esim. virvoitusjuomapullot yms).

 • Erinomainen kulutuskesto
 • Alhainen kitkakerroin
 • Hyvä UV-kestävyys
 • Erittäin hyvä mittapitävyys
 • Hyvä happamien aineiden kestävyys
 • Pinnaltaan kovin kestomuovi
 • Hyvä sähköneristys
 • Alhainen vedenimeytyminen
 • Pieni viruma
 • Hyvä sähköneristyskyky
 • Loviherkkä
 • Ei kestä kuumaa vettä tai höyryä
 • Ei kestä vahvoja liuotinaineita, väkeviä happoja tai emäksiä

Käyttökohteita

Elintarvikkeiden säilytysastiat
Liukupinnat
laakerit
tarkkamittaiset koneosat
venttiilien sisäosat
hammaspyörät
ohjaimet

PFA

PFA (perfluorialkoksi), on fluorimuovien ehdotonta kärkeä, perusominaisuuksinaan aivan poikkeuksellisen hyvä kemiallinen kestävyys, sekä korkea lämpötilankesto. PFA:n kehittämisessä ideana oli luoda PTFE:n (Teflonin) hyvillä ominaisuuksilla varustettu, mutta helpommin työstettävä muovilaatu. PFA on PTFE:tä kovempi ja lujempi materiaali ja sen hitsaaminen onnistuu perinteisillä menetelmillä. PFA kestää lähes kaikki kemikaalit ja sillä on erittäin pieni suotaantumisaste (kaasujen läpäisy), joten se soveltuu erinomaisesti prosessiteollisuuden vaikeisiin pinnoituskohteisiin ja prosessiputkistoihin.

 • Käyttölämpötila -190 – 260°C
 • Poikkeuksellisen hyvä kemiallinen kestävyys
 • Lämpötilankesto yksi muovien korkeimpia
 • Hyvä iskulujuus aina hyvin mataliin lämpötiloihin saakka
 • Hyvät eristysominaisuudet
 • Hyvä säänkesto
 • Hitsattava
 • Hyvät liukuominaisuudet
 • Hinnakas materiaali

Käyttökohteita:
Prosessiteollisuuden putkistot
Säiliöiden pinnoitteet

PMMA

PMMA, (polymetyylimetakrylaatti) eli Akryyli (puhekielessä usein pleksi) kehitettiin korvaamaan lasia ja sen käyttö perustuu erityisesti hyvään läpinäkyvyyteen, keveyteen, hyvään uv- ja säänkestoon sekä helppoon lämpömuovattavuuteen. Akryyli on melko kovaa pinnaltaan, mutta samalla sen iskunkestävyys on verrattain alhainen. Koneistettavissa kappaleissa kannattaa käyttää valettua akryyliä sen parempien mekaanisten ominaisuuksien vuoksi.

 • lasinkirkas
 • hyvät optiset ominaisuudet
 • Jäykkä
 • Luja ja kiiltävä pinta
 • erinomainen säänkestävyys
 • helppo lämpömuovata ja työstää
 • Kestää emäksisiä liuoksisia sekä laimeita happoja
 • Naarmuuntuu helposti
 • Ei kestä vahvoja liuottimia, alkoholia,
  bensiiniä tai väkeviä happoja
 • Ei kestä jännityshuippuja

Käyttökohteita
valomainokset
mainoskyltit
katteet, lasitukset
akvaariot

POM

POM-C

POM eli polyoksimetyleeni tai polyasetaali on 1960-luvulla kehitetty luja, kova ja jäykkä, mutta samalla iskunkestävä muovi. Yleisimmin käytetty laatu on POM-C (kopolymeeri), jolla on kova pinta, alhainen kitkakerroin ja lisäksi hyvä kulutuskestävyys ja väsymislujuus. POM on yleisesti käytetty materiaali erilaisissa lujuutta vaativissa koneen osissa, kuten hammaspyörissä ja muissa tarkkatoleranssisissa osissa. Polyamideihin verrattuna POM ei ime kosteutta.

POM-ELS

POM-ELS on POM-C:stä seostamalla saatu laatu, joka on sähköä johtava (pintavastus ≤ 104 Ω) materiaali. Hyvät mekaaniset ominaisuudet yhdistettynä sähkönjohtavuuteen antavat laajat käyttökohdemahdollisuudet. Yleisesti sähköä johtavia materiaaleja tarvitaan elektroniikkateollisuudessa valmistuslinjoilla ja laitteiden osissa.

POM-ESD-FG

POM-ESD-FG on POM-C:stä seostamalla saatu laatu, parempi sähkönjohtavuus (pintavastus ≤ 1012 Ω) ja myös ruoka-ainehyväksyntä (FDA). Yhdistettynä hyviin mekaanisiin ominaisuuksiin materiaali antaa laajat käyttömahdollisuudet esimerkiksi lääketeollisuudessa.

POM-10PE

POM-10PE on POM-C:stä seostamalla saatu laatu, jolla on erinomaiset liukuominaisuudet ja kulutuksenkestävyys. Samalla materiaali on ruoka-ainehyväksytty (FDA). Erilaiset liukupinnat ja kulutukselle alttiit pinnat.

 • voimakas ja jäykkä muovi
 • laaja käyttölämpötila-alue -40 – 100°C
 • pieni veden imeytyminen
 • erittäin mittatarkka
 • hyvät sähkön eristysominaisuudet
 • hyvät kitka- ja liukuominaisuudet
 • hyvä vastustuskyky liuottimiin
 • ei kestä väkevöityjä happoja
 • vaikea liimata ja maalata

Tekniset ominaisuudet

Käyttökohteita:
Laakerit
Liittimet
Hammaspyörät
Pumppujen osat
Ruuvit
Puolat
Kuljettimien kuluvat osat
Elintarviketeollisuus

PP

Polypropeeni on nykyään useissa suurissa teollisuusmaissa kolmannella tilalla muovien käyttötilastossa. PP on PE:n serkku,sillä molemmat ovat polyolefiineja – öljypohjaisia muoveja. PP:n kemiallinen kesto on hyvä ja se on kovapintaisempaa ja kestää korkeampia lämpötiloja kuin PE, toisaalta PP ei kestä pakkasta. PP:n tyypillisimmät käyttökohteet ovat teollisuudessa prosessiputkistoina ja säiliöiden rakenne- tai vuorausmateriaalina.

PP-30GF PP:stä seostamalla (30% lasikuitu) saatu laatu, jossa on parannettu PP:n mittatarkkuutta ja mekaanista lujuutta.

 • Käyttölämpötila 5-100°C
 • Hyvä kemiallinen kestävyys
 • Kestää hyvin rasitusta
 • soveltuu höyrysterilisaatioon sekä käyttöön kuumassa vedessä
 • Hyvä sähköneristyskyky
 • Ei sovellu alhaisiin lämpötiloihin koska haurastuu
 • UV säteily vahingoittaa materiaalia
 • Ei sovellu ultraäänihitsaukseen
 • Ei kestä suurta mekaanista rasitusta
 • Ei kestä vahvasti hapettavia aineita
 • Ei sovellu kulutuksenkestävyyttä vaativiin paikkoihin.

Käyttökohteita
Pumput, venttiilit, putkistot
Pakkaukset
Elintarviketeollisuus

PPS

PPS, Polyfenyleenisulfoni on osakiteinen, korkeisiin lämpötiloihin soveltuva kestomuovi, jonka kemiallinen rakenne tekee siitä erittäin kestävän. PPS on huokeampi materiaali, kuin PEEK, mutta lähes samoilla ominaisuuksilla. Käyttölämpötilakin yltää n. +230 °C

PPS-40GF PPS:stä seostamalla (30% lasikuitu) saatu laatu, jolla on parannettu materiaalin mekaanista lujuutta entisestään.

 • Mekaanisesti vahva
 • jäykkä ja kova
 • Pieni kitkakerroin
 • Kuluminen vähäistä myös korkeissa lämpötiloissa
 • Hyvä kemiallinen ja hydrolyysin kestävyys
 • Hyvä muotopitävyys
 • Hyvä lämmönkestävyys
 • Kestää radioaktiivista säteilyä
 • Hyvä UV säteilyn kesto
 • Ei kestä hapettavia happoja
 • Kallis

Käyttökohteita:
Pumppujen osat, venttiilit
lämpösuojat
Kalvot
Sähkökomponentit
Teollisuuden prosessilaitteet

PPSU

Polyfeenisulfonista voidaan valmistaa tarkkamittaisia ja lämmönkestäviä tuotteita. PPSU-osia voidaan steriloida tuhansia kertoja lujuusominaisuuksien merkittävästi muuttumatta. PSU:hun verrattuna PPSU:lla on parempi iskunkestävyys myös alhaisissa lämpötiloissa. Tyypillisiä käyttöalueita ovat lääketeollisuus, kuuma-, vesi- sekä höyryputkistojen osat.

 • Käyttölämpötila -50 – 170°C
 • Luja ja jäykkä muovi
 • Hyvä kemiallinen kestävyys
 • Jatkuva lämmönkesto 150°
 • Kestää sterilointia
 • Mittatarkka laajalla lämpötila-alueella
 • Säteilynkestävyys
 • Hyvä sähköneristävyys
 • Kallis

Käyttökohteita:
mikroaaltouunit, hiustenkuivaaja
kuuma-, vesi- ja höyryputkistojen osat
elintarviketeollisuus
lääketeollisuus

PSU

Polysulfoni, on läpikuultavaa, hieman kellertävää ainetta. PSU kestää erinomaisesti eri säteilyjä ja sen sähköneristysominaisuudet ovat hyvät myös kosteassa ja korotetuissa lämpötiloissa. PSU kestää hyvin happoja ja kappaletuotteet voidaan steriloida (+121°C, 30min.) tuhansia kertoja lujuusominaisuuksien merkittävästi muuttumatta.

 • Käyttölämpötila -100 – 160°C
 • Lämpömuovattava
 • Luja ja jäykkä muovi
 • Hyvä kemiallinen kestävyys
 • Jatkuva lämmönkesto 150°
 • Kestää sterilointia
 • Hyvä hydrolyysin kesto
 • Itsesammuva
 • Ei kestä yli 180 asteen lämpötilaa
 • Ei kestä kloorattuja hiilivetyjä
 • Ei säänkestävä

Käyttökohteita:
Elektroniikka
Kahvinkeittimet, mikroaaltouunit, hiustenkuivaajat
Lääketeollisuus; kirurgiset välineet, sairaalalaitteet
Kemianteollisuus

PVC

Polyvinyylikloridi on toiseksi eniten käytetty muovi heti polyeteenin jälkeen. PVC on helposti liimattavaa ja itsestään sammuvaa muovia. PVC:a valmistetaan hyvin montaa laatua, aina solumuoveista (Vaahto-PVC), kirkkaaseen PVC-GLAS:iin ja teollisuuden eniten käyttämään kovaan PVC:hen. Tästä syystä PVC:n käyttösektori on muovien laajimpia – keinonahasta ja ikkunakehikoista aina putkistojärjestelmiin ja muovitapetteihin asti. Teollisuuden käytössä tyypillisimmät käyttökohteet ovat putkistot ja säiliöt, sekä esimerkiksi sähköteollisuuden eristelevyt.

PVC-U on kova PVC laatu ja se on yksi jäykimmistä muovilaaduista ja erittäin vahva normaaleissa lämpötiloissa. PVC-U:n iskunkestävyys on hyvä, eikä siihen synny helposti halkeamia.

Käyttölämpötila -15 – 60 °C

PVC-TR on kirkasta PVC-U:ta. Sitä voidaan liimata ja hitsata vastaavasti kuin PVC-U:ta.

PVC-C on kloorattua PVC:tä ja sitä voidaan käyttää aina + 85°C asti.

 • Käyttölämpötila -15 – 60 °C
 • Hyvä kemiallinen kestävyys
 • Jäykkä ja iskunkestävä muovi
 • työstettävä
 • liimattava
 • edullinen
 • ei syty helposti ja on itsestäänsammuva
 • ei sovellu vahvojen liuottimien kanssa käytettäväksi
 • kovat laadut eivät yleensä sovellu ulkokäyttöön

Käyttökohteita
Putkistojärjestelmät
Pumppujen osat
Säiliöt
Eristelevyt
Keinonahasta muovitapetteihin

PVDF

Polyvinyylideenifluoridi on luja, sitkeä sekä suhteellisen kova ja jäykkä fluorimuovi. Kemiallisessa kestävyydessä PVDF ei nouse aivan PTFE:n tasolle, mutta on silti muihin muoveihin verrattuna hyvä. PVDF on myrkytön ja sen kulutuskestävyys on erinomainen. PVDF kestää hyvin sääolosuhteita ja UV-säteilyä, eikä se ylläpidä palamista. PVDF:n hitsattavuus ja työstettävyys ovat hyvät ja sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat prosessiteollisuuden putkistot ja säiliövuoraukset sekä esim. pesureiden ja pumppujen osat. PVDF:n valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota jännityskorroosiotaipumukseen.

PVDF-ELS seostamalla saatu laatu, joka on sähköä johtava (pintavastus ≤ 104 Ω) materiaali

 • Käyttölämpötila -30 – 150°C
 • Hyvä kemiallinen kestävyys
 • Hyvät mekaaniset ominaisuudet
 • Hyvä kulutuksenkestävyys ja kitkaominaisuudet
 • Pitkäikäinen
 • Kestää UV- ja gammasäteilyä
 • Erinomainen sähköneristyskyky
 • Hitsattava
 • Ei läpäise kaasuja
 • Ei syty helposti
 • Ei sovellu suurtaajuustekniikkakohteisiin
 • Palaessa vapautuu myrkyllisiä fluoriyhdisteitä ja fluorivetyhappoa.

Tekniset ominaisuudet

Käyttökohteita:
Putket, putkenosat, venttiilit
Säiliöt
Suodattimet
Lämmönvaihtimet
Kemian ja petrokemian teollisuus
Lääketeollisuus

Kysyttävää?

Ota yhteyttä niin keskustellaan
Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Kivipyykintie 4, 01260 Vantaa
Share This