020 777 0570

Koulutus suunnittelijalle

Oletko suunnittelemassa muovisia putkistoja / kemikaaliputkistoja?

Tunnetko

 • Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset?
  Tukesin oppaat avuksi
 • Putkistoista edellytettävät dokumentit?
  Kemikaaliputkistojen putkistokirja
  Ostajan vastuut
 • Muoviputkien peruserot metalliputkien suunnitteluun nähden?
  Muovisten putkistojen yleiset ominaisuudet
  Muovimateriaalit putkistoissa ja niiden ominaisuudet
 • Putkistojen liitäntämenetelmät ja niiden käytön?
  Hitsaajien pätevyyden toteaminen

Järjestämme avoimia kursseja eri aiheista Valkeakoskella, jossa pääsee myös seuraamaan putkistojen / prosessilaitteiden valmistusta ja asennusta.

Avointen kurssien lisäksi järjestämme mielellämme yrityskohtaisia räätälöityjä kursseja, esimerkiksi kun yrityksessänne aloitetaan projektia koskien muovisia kemikaaliputkistoja.

Muovisen kemikaaliputkiston turvallisuusmääräykset

Kurssilla käydään läpi muovisten kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset, projektin kulku ja dokumentaatio.

Muoviputkistojen ABC

Muoviputkistoprojektin kulku, yleisimmät muoviputkistojen materiaalit ja ominaisuudet, putkien liittämistavat, turvallisuusvaatimukset ja dokumentaatio.

Räätälöity kurssi

Onko teillä alkamassa muoviputkistoprojekti, tai olisiko yrityksessänne tarvetta tietää lisää muoviputkistoista?

Ota yhteyttä, järjestetään teidän tilanteeseenne sopiva koulutus!

Lyhyesti kemikaaliputkistojen turvallisuusmääräyksistä

Tukesin oppaissa ” Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset”, sekä ”Muoviset kemikaaliputkistot” on tarkemmin läpikäytynä vaatimukset dokumentaatiosta ja turvallisuusvaatimuksista. Oppaat ovat julkisia dokumentteja ja helposti saatavissa Tukesin sivuilla.

Putkiston loppukäyttäjän / hankkijan tulee ennen putkistourakasta sopimista varmistua siitä mihin PED-luokkaan ja millaista putkistoa ollaan valmistamassa ja antaa vaatimukset tiedoksi suunnittelun ja urakoinnin kaikille osapuolille. Putkiston suunnittelun parametrit (media, lämpötila ja paine) tulee selvittää heti kun mahdollista ja siten määrittää mihin PED-luokkaan putkisto kuuluu.

Suomessa vaarallisten luetteloista vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta (löytyy julkisena tietona) ja PED-luokitustaulukot löytyvät Tukesin oppaasta ” Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset” liitteinä. Ostajan tulee jo laskentavaiheessa kertoa tarvittavan loppudokumentaation vaatimukset kaikille osapuolille.

Putkistourakkasopimukseen kirjataan vaatimus riittävien asiakirjojen tai niiden kopioiden luovuttamisesta. Tärkeää on, että luovutettavat kaaviokuvat ja muut asiakirjat on päivitetty vastaamaan toteutettua putkistoa. Asiakirjojen laatimisesta ja tilaajalle toimittamisesta vastaa putkiston valmistaja. Loppudokumentaation, putkistokirjan, tulee sisältää suunnittelun ja valmistuksen asiakirjat ja käyttöohjeet, materiaalitodistukset, vastuuvakuutus ja muu tarpeellinen dokumentaatio

Kestomuovisissa kemikaaliputkistoissa hyvin yleinen luokka on painelaitteiden luokka I (PED l):

 • valmistaja varmistaa ja vakuuttaa, että kyseinen putkisto täyttää sovellettavat vaatimukset, kolmannen osapuolen käyttö ei ole pakollista
 • valmistaja laatii ja toimittaa tilaajalle putkistoa koskevat tekniset asiakirjat, kolmannen osapuolen käyttö ei ole pakollista
 • työ suoritetaan pätevöitettyjen menetelmien mukaisesti ja pätevöitettyjen henkilöiden toimesta (PED I -luokassa riittää valmistajan oma pätevöintimenettely).

Koulutuksien hinnat vaihtelevat kursseittain kurssin sisällön, keston ja kouluttajien määrän mukaisesti.

Yleisesti kurssit järjestetään tiloissamme Valkeakoskella, mutta järjestämme koulutuksia muillakin paikkakunnilla, kuten myös asiakkaan tiloissa.

Avointen kurssien lisäksi järjestämme mielellämme yrityskohtaisia räätälöityjä kursseja.

Ilmoittautumiset

Koulutuksiin ilmoittaudutaan kyseisen kurssin ilmottautumissivulta.

Mikäli olet kiinnostunut koulutuksesta, laita viestiä: tanja.sundberg@plasthouse.fi

Koulutusten ilmoittautumisehdot

Kiinnostuitko?

Järjestämme vastaavia koulutuksia tarpeen mukaan räätälöityinä.
Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Kivipyykintie 4, 01260 Vantaa
Share This