020 777 0570

Muovisanasto ja -lyhenteet

Sanasto

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Amorfinen, kiinteä, kiteytymätön aine.

Apuaine, muovin valmistusta helpottava valmistusaine, jonka ei ole tarkoitus jäädä lopputuotteeseen

B

Biohajoava muovi, muovi, joka hajoaa luonnossa esiintyvien mikro-organismien vaikutuksesta luonnossa esiintyviksi aineiksi.

Biopohjainen muovi, muovi, jonka raaka-ainelähde uusiutuvasta materiaalista. Biopohjainen ei tarkoita, että tuote olisi biohajoava tai kompostoituva.

E

Ekstruuderi, suulakepuristin. Kone, jossa ruuvin ja lämmön avulla muovi-raaka-aine sulatetaan ja sekoitetaan muovituotteen valmistamiseksi.

Ekstruusio, suulakepuristus tai -pursotus. Muovin työstömenetelmä, jossa kuuma muovi työnnetään muotoillun suulakkeen läpi. Näin tehdään esimerkiksi putkia ja erilaisia profiileja.

Elasti, polymeerimateriaali, jonka kimmoinen venyvyys on suuri tai lähes rajaton. Venytyksen jälkeen palautuu lähes alkuperäiseen muotoon. Aikaisemmin elastomeeri.

Erikoismuovi, vähän käytetty ja kallis muovi, joka usein on joiltain ominaisuuksiltaan oleellisesti teknisiä muoveja parempi. Esimerkiksi PI, PSU, PEEK, PTFE ja LCP.

G

Granulaatti, muovirae/pelletti, muoviraaka-ainemuoto.

H

Hartsi, usein kemiallisen yhdisteen kiinteä tai jähmeä seos, jolla ei ole sulamispistettä. Muoviteollisuudessa hartsi on yleensä puolivalmiste ja muokkaamaton polymeeri.

Hiilikuitu, Hiillyttämällä/grafitoimalla valmistettu kuitu.

Homopolymeeri, vain yhdestä monomeerilajista muodostuva polymeeri

Hydrolyysi, veden vaikutuksesta energiaa vapauttava ja aineen kemiallista koostumusta muuttava reaktio

I

Impregnointi, tekniikka, jolla tuote käsitellään sulalla muovilla, niin että muovi jää ainakin osittain tuotteeseen.

J

Jännitysrelaksaatio, ajasta riippuva jännityksen pieneneminen

Jännistyssäröily, muoviin aiheutuva sisäinen tai ulkoinen halkeama, joka syntyy lyhytaikaista mekaanista lujuutta pienemmällä jännityksellä. Yleensä ulkoisen olosuhteen kiihdyttämä.

K

Kalanterointi, tuotantomenetelmä, jossa kuumennettu muovi syötetään telan väliin. Telat puristavat muovin ohueksi levyksi.

Katalyytti, aine, joka nopeuttaa kemiallista reaktiota tietyssä lämpötilassa. Yleensä katalyytti ei ole osa lopputuotetta.

Kertamuovi, muovi, jota ei voi muovata uudelleen ilman kemiallisen rakenteen hajoamista.

Kestomuovi, muovi, jota voi muovata ja sulattaa useita kertoja ilman kemiallista hajoamista.

Kiteytyminen, molekyylitasolla esiintyvä kolmiulotteinen järjestäytyminen.

Kompaundi, homogeeninen seos, joka on sekoitettu yhdestä tai useammasta polymeerista ja muista aineksista, kuten täyteaineista, pehmittimistä, katalyyteistä ja väriaineista.

Komposiitti, kiinteä tuote, joka muodostuu kahdesta tai useammasta eri materiaalista. Materiaalit toimivat yhdessä, mutta eivät ole liuenneet toisiinsa.

Kopolymeeri, useammasta kuin yhdestä monomeeristä muodostunut polymeeri

Krakkaus, yhdisteen, esimerkiksi öljyn, molekyyliketjujen pilkkominen lämmön, aineen ja/tai katalyytin avulla pienemmiksi osiksi.

L

Laminointi, kahden tai useamman kalvon yhdistäminen puristamalla lämmön, liiman, adhessiivin tai sulan muovin avulla.

Lasikuitu materiaali, joka on valmistettu erittäin kapeista lasisäikeistä. Lasikuidulla tarkoitetaan yleensä lasikuiduilla valmistettuja muovimateriaaleja eli lujitemuoveja.

Lisäaine, aine, jota lisätään muoveihin yhden tai useamman ominaisuuden parantamiseksi tai muuttamiseksi. Esimerkiksi UV-suoja-aineet ja värit.

Lujitemuovi, muovikomposiitti, joka muodostuu muovista ja lujitteesta

Lämpömuovaus, valmistustekniikka, jossa kestomuovinen levyaihio lämmitetään ja muovataan uuteen muotoon.

M

Makromolekyyli, molekyyli, joka koostuu hyvin suuresta joukosta atomeja.

Masterbatsi, Lisäainetiiviste

Mikromuovi, yleistermi mikroskooppisen pieniksi kappaleiksi hajonneesta roskasta, yleensä meressä tai muualla vesistöissä.

Monomeeri, aine, jonka pienehkö molekyyli kykenee reagoimaan samanlaisten tai toisten samalla tavoin reagoivien molekyylien kanssa ja näin muodostamaan molekyyliketjun tai polymeerin.

Muovi, yleinen nimi monille ihmisen valmistamille polymeerimateriaaleille, jotka muovautuvat paineen tai lämmön avulla halutun muotoisiksi kappaleiksi.

O

Osakiteinen muovi, muovi, joka on osittain kiteytynyt.

P

Pehmite, aine, jota lisätään muoviin alentamaan sen pehmenemislämpötilaa ja lisäämään sen työstettävyyttä, joustavuutta ja venyvyyttä.

Polymeeri, aine, jonka makromolekyyli on muodostunut monomeerien liittyessä yhteen.

Polymerointi, kemiallinen reaktio, jossa monomeerin, monomeerien tai monomeerin ja polymeerin molekyylit liittyvät yhteen.

Puhalluskalvoekstruusio, valmistusmenetelmä, jossa sula muovi puristetaan renkaan muotoisen suuttimen läpi. Muovi paisuu puhalletun ilman vaikutuksesta ohutseinäiseksi letkuksi, jota voi jatko työstää.

Puhallusmuovaus, valmistusmenetelmä, jossa sulasta muovista valmistetaan onttoja muotokappaleita pakottamalla muovattavassa tilassa oleva muoviaihio ulkoisen muotin mukaisiin muotoihin. Soveltuu erityisesti ohutseinäisten, suurehkojen tuotteiden tekoon.

R

Rotaatiovalu, valmistustekniikka, jolla tehdään suuria, onttoja, kestomuovisia pyörähdyskappaleita. Muovijauhe tai – tai tahna kuumennetaan suljetussa muotissa, jota pyöritetään, kunnes sen seinämät ovat peittyneet tasaisella muovikerroksella.

Ruiskuvalu, valmistustekniikka. Sulaa kestomuovia puristetaan paineella muottiin, jossa esine jäähtyessään jähmettyy muotin muotoiseksi.

S

Sideaine, aine, joka pitää materiaalin koossa.

Lyhenteet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

ABS Akryylinitriilibutadieenistyreeni

B

Boori (täyteaine)

C

Hiili (täyteaine)

E

E-CTFE Eteeniklooritrifluorieteeni (kauppanimeltään HALAR)
E/VAC Eteenivinyyliasetaatti
E/VAL Eteenivinyylialkoholi
E Savi (täyteaine)
EP Epoksi
EPDM Eteenipropeenidieenikumi
EPS Solupolystyreeni (puhekielessä styrox)

G

Lasi (täyteaine)

K

Kalsiumkarbonaatti (täyteaine)

L

LCP Nestekidemuovi

M

M Mineraali / Metalli (täyteaine)
MF Melamiiniformaldehydi

P

PA Polyamidi (puhekielessä nailon/nylon)
PAEK Polyakryylieetteriketoni
PAI Polyamidi-imidi
PBT Polybuteenitereftalaatti
PC Polykarbonaatti
PCTFE Polyklooritrifluoireteeni
PE Polyeteeni
PEEK Polyeettereetteriketoni
PEI Polyeetteri-imidi
PES Polyeetterisulfoni
PET Polyeteenitereftalaatti
PF Fenoliformaldehydi
PI Polyimidi
PMMA Polymetyylimetakrylaatti (puhekielessä akryyli tai pleksi)
POM polyoksimetyleeni tai Polyasetaali
PP Polypropeeni
PPA Polyftaaliamidi
PPE Polyfenyylieetteri
PPO Polyfenyyleenioksidi
PPS Polyfenyleenisulfidi
PPSU Polyfenyleenisulfoni
PS Polystyreeni
PSU Polysulfoni
PTFE Polytetrafluorieteeni (puhekielessä teflon)
PUR polyuretaani
PVAC Polyvinyyliasetaatti
PVAL Polyvinyylialkoholi
PVC Polyvinyylikloridi
PVDC Polyvinyylideenikloridi
PVDF Polyvinyylideenifluoridi

Q

Pii (täyteaine)

R

Aramidi (täyteaine)

S

SAN Styreeni/akryylinitriili
SBS Styreenibutadieenistyreeni
SEBS Styreenieteenibutadieenistyreeni
SI Silikoni

T

T Talkki (täyteaine)
TPE Termoelasti
TPR Termoplastinen kumi
TPU Termoplastinen polyuretaani
TPV Termoplastinen vulkanaatti

U

UF Ureaformaldehydi
UP Tyydyttämätön polyesteri

W

W Puu (täyteaine)

Kysymyksiä?

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Kivipyykintie 4, 01260 Vantaa
Share This