020 777 0570
Mitä on mikromuovi?

Mitä on mikromuovi?

Yleisterminä käytetään sanaa mikromuovi, kun puhutaan pienen raekoon muovista / muoviroskasta. Mikroroskaksi kutsutaan yleisesti alle 5 mm:n kokoista roskaa, jonka ekologiseen merkitykseen on alettu kiinnittää erityistä huomiota vasta viimeisen vuosikymmenen aikana....
Suomi ja Itämeren roskaantuminen

Suomi ja Itämeren roskaantuminen

Muoviroskan joutuminen mereen meillä Suomessa on suhteellisen vähäistä verrattuna moneen muuhun maailmankolkkaan, mutta kyllä sitä tapahtuu. Kerätyn jätteen osalta roskaantuminen on erittäin vähäistä, mutta kyllä me kaikki olemme nähneet roskia luonnossa (siis meidän...
Muoviroskat ja meri

Muoviroskat ja meri

Juuri nyt uutisoidaan paljon muovisaasteesta maailman merissä. Ongelma on mittava, eikä tilanne ole helpottumassa ilman toimenpiteitä – päinvastoin, homma sen kun pahenee, sanotaan, että merissä on vuonna 2050 enemmän muovia, kuin kalaa. Meriä on kohdeltu (ja edelleen...
Hitsauksia tekevän yrityksen oma hitsausohje

Hitsauksia tekevän yrityksen oma hitsausohje

Hitsaajien pätevöittäminen vaatii (EN 13067 mukaisesti): Yritykselle hitsausohjeen, jonka perusteella yrityksen hitsaajat toimivat Hitsaajan suorittaman pätevyyskokeen, jossa on teoriakoe + käytännön näytetyö (suoritus tehdään yrityksen hitsausohjeen mukaisesti)...
Mikä on EWF 580-01 mukainen hitsauskoulutus?

Mikä on EWF 580-01 mukainen hitsauskoulutus?

Mikä on EWF EWF (European Welding Federation) on eurooppalainen hitsauksen kehittämisen ja hitsauskoulutuksen kattojärjestö, johon kuuluu 28 maata ja jonka tarkoituksena on kehittää hitsauksen maailmaa ja järjestää hitsauskoulutuksia ja hitsauksen...
Muovihitsaajien pätevyysvaatimukset koskien kemikaaliputkistoja

Muovihitsaajien pätevyysvaatimukset koskien kemikaaliputkistoja

Kemikaaliputkistojen vaatimuksissa (kaikissa luokissa) muoviputkien paineenkestoon vaikuttavien osien ja niihin välittömästi kiinnitettyjen osien pysyviä liitoksia tekevillä henkilöillä on oltava asianmukainen pätevyys, ja liitokset on toteutettava pätevöityjen...