020 777 0570

Plasthouse on tämän vuoden alkupuoliskon ollut aktiivisesti mukana kehittämässä opasta muoviputkistojen käytöstä kemikaaliputkistoissa. Toukokuisen seminaarin jälkeen varmistui, että opas saa arvoisensa julkaisijan. Oppaasta syntyy Tukesin opas ”Kestomuoviset Kemikaaliputkistot”. Olemme erittäin iloisia, että opas saa viranomaisoppaan statuksen ja näin muoviputkistojen käyttö kemikaaliputkistoissa selkiintyy kaikille alan toimijoille. Tukes julkaisee oppaan tämän syksyn aikana.

Karkeasti esitettynä haasteina oli:

  • Kemikaaliputkistot tulee aina valmistaa vähintään PED l -luokan vaatimuksia vastaavasti (lain minimivaatimus)
  • Muoviputkistojen osalta on ollut tilanne, jossa PED I -luokan vaatimuksia vastaavat menettelyt ovat olleet määrittelemättä tai hyvin löyhästi määriteltyinä. Eri työmaiden / projektien / yritysten vaatimukset ovat olleet keskenään kovin erilaisia ja esimerkiksi hitsaajien pätevyys on jouduttu todistamaan hyvin eri tavoin eri työmailla. (eikä ole voitu käyttää yhden projektin pätevyysmenettelyä toisessa projektissa, vaan aina on aloitettu alusta)

Tulevan oppaan sisältö:

  • Oppaasta syntyy Tukesin julkaisema opas, joka tarkentaa muovisten putkistojen osalta jo olemassa olevaa Tukesin opasta ”Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset”.
  • Myös PED I -luokan putkistoissa sovelletaan yleiseurooppalaista standardia EN 13067, jonka mukaisesti hitsaajien pätevyydet luokitellaan ylemmissä PED -luokissa.
  • Standardia sovelletaan siis myös tilanteeseen, jossa ns. kolmatta osapuolta (tarkastuslaitosta) ei vaadita mukaan prosessiin, vaan pätevyyden osoittaminen on valmistajan vastuulla.
  • Oppaassa kerrotaan käytännön tasolla, miten pätevyydet tulee osoittaa ja testata.
  • Samoin oppaassa selvennetään kemikaaliputkistoista laadittavan putkistokirjan sisältöä muoviputkien osalta.
  • Samalla hitsauskoulutuksen tilanne selkiytyy, sillä EN 13067 -standardi hyväksyy selkeästi koulutukset, jotka on järjestetty ja valvottu EWF (Guideline European Plastics Welder) N 581-01 mukaisesti.

Kirjoittaja Martti Luhtalalla on yli 10 vuoden kokemus muovien saralta niin jakelu- kuin laiterakennusyrityksistä. Viimeiset vuodet Martti on seurannut muovialan keskustelua liikkeenjohdon konsulttina omassa yrityksessään Haastava Consulting Oy:ssä.

Share This