020 777 0570

Kemikaaliputkistojen vaatimuksissa (kaikissa luokissa) muoviputkien paineenkestoon vaikuttavien osien ja niihin välittömästi kiinnitettyjen osien pysyviä liitoksia tekevillä henkilöillä on oltava asianmukainen pätevyys, ja liitokset on toteutettava pätevöityjen menetelmien mukaisesti.

Menetelmät ja liitoksia tekevät henkilöt hyväksyy luokkien II tai III putkistojen osalta toimivaltainen kolmas osapuoli, joka on valmistajan valinnan mukaan joko ilmoitettu laitos tai pätevöintilaitos. Jos tuotanto koskee vain luokan I painelaitteita riittää valmistajan oma pätevöintimenettely, kolmatta osapuolta ei vaadita.

Kestomuovien osalta kolmannen osapuolen pätevöinnissä käytetään yleisesti standardia EN 13067. Kyseinen standardi on tarkoitettu nimenomaan kolmannen osapuolen pätevöintimenettelyyn, mutta sitä sovelletaan myös valmistavan yrityksen omaan pätevöintimenettelyyn. Jos valmistajan oma pätevöintimenettely on Tukesin oppaan (EN 13067) mukainen niin erillisiä näytetöitä ei vaadita.

EN 13067 lähtee siitä, että eri hitsausmenetelmillä tehdään testit per muovi ja tuotemuoto, ja testin läpäistessään saa pätevyyden tehdä hitsauksia vain kyseiselle menetelmälle ja muoville. Standardi määrittelee pätevöintitavan, jossa määritellään hitsaajan tehtäväksi teoriakoe ja näytetyö.

Taulukko suoritettavista testeistä ja niiden antamista pätevyyksistä on ohessa:

Kirjoittaja Martti Luhtalalla on yli 10 vuoden kokemus muovien saralta niin jakelu- kuin laiterakennusyrityksistä. Viimeiset vuodet Martti on seurannut muovialan keskustelua liikkeenjohdon konsulttina omassa yrityksessään Haastava Consulting Oy:ssä.

Share This