020 777 0570

EN-standardit

EN-standardit laatii eurooppalainen standardointijärjestö CEN. EN-standardit ovat voimassa samanlaisina kaikissa EU- ja EFTA -maissa ja luovat siten hyvän pohjan myös kansainväliselle toiminnalle. Suomessa yhdenmukaistetut standardit vahvistetaan SFS-standardeiksi ja ovat saatavissa SFS:n verkkokaupasta. EN standardit ovat siis paitsi yleiseurooppalaisia, niin myös Suomen (SFS) standardeja. Suomessa SFS huolehtii siitä, että EN-standardit saavat myös SFS-statuksen ja ristiriitoja EN-standardien ja kotimaisten standardien välillä ei ole.

Standardit eivät ole velvoittavia lakeja, vaan vapaaehtoisuuteen perustuvia ohjeita, joilla pyritään yhdenmukaistamaan käytäntöjä ja tasapuolistamaan toimintaa eri aloilla. Yhdenmukaistettujen standardien (EN-standardit) käyttö on suositeltavin tapa täyttää esimerkiksi PED:n turvallisuusvaatimukset.

EN 13067

EN 13067 ”Plastics welding personnel. Qualification testing of welders. Thermoplastics welded assemblies” on standardi, jossa kerrotaan hitsaajan pätevöinnin tavoista eri hitsausmenetelmille (kiinteiden liitosten teko hitsaamalla tai liimaamalla). Standardi on tarkoitettu kolmannen osapuolen hyväksynnän käytännöksi (tarkastuslaitos antaa pätevyyden ylemmille PED-luokille), mutta Tukesin oppaan ”Muoviset kemikaaliputkistot” mukaisesti samaa standardia sovelletaan myös valmistajan omaan pätevöintimenettelyyn (ilman kolmatta osapuolta) PED I -luokassa. Jos putkiston valmistaja (asennusyritys) pätevöittää oman henkilöstönsä oppaan mukaisesti ei muita / lisäpätevyyksiä tarvita PED1-luokan töissä.

Standardi määrittelee pätevöintitavan, jossa määritellään hitsaajan tehtäväksi teoriakoe ja näytetyö. Näytetyö suoritetaan tietyllä hitsaustavalla ja pätevöinti saadaan standardin määrittelemällä tavalla vain tietylle kombinaatiolle muovilaatu / kappaleen muoto (esim. Puskuhitsaus, PE putki, halkaisijaan 315mm saakka). Ohessa matriisi / taulukko eri pätevyyksiin vaadituista näytetöistä.
Liittyvät standardit

Näihin hitsauskokeisiin liittyen on EN-standardeissa lisäksi määritelty esim. erilaiset hitsauksen virhetyypit ja niiden hyväksyttävät raja-arvot standardeissa EN 14728 ja EN 16296. Standardit tulevat käyttöön automaattisesti, kun käytetään pätevöittämisessä em. standardia EN 13067.

Pätevöinnin aikana hitsattu standardin määrittelemä koekappale tai koekappaleet tarkistetaan visuaalisesti ja ne lähetetään rikkoviin testeihin, jotka tulee suorittaa EN 12814 mukaisesti (EN 12814: 1-8).

Kun hitsaaja on suorittanut teoriakokeen hyväksytysti ja tehnyt näytetyön, joka on hyväksytty visuaalisesti ja läpäissyt rikkovan testauksen, niin hitsaajalle myönnetään pätevyys kyseiseen hitsaustapaan ja muoviin.

Kirjoittaja Martti Luhtalalla on yli 10 vuoden kokemus muovien saralta niin jakelu- kuin laiterakennusyrityksistä. Viimeiset vuodet Martti on seurannut muovialan keskustelua liikkeenjohdon konsulttina omassa yrityksessään Haastava Consulting Oy:ssä.

Share This