020 777 0570

Mikä on EWF

EWF (European Welding Federation) on eurooppalainen hitsauksen kehittämisen ja hitsauskoulutuksen kattojärjestö, johon kuuluu 28 maata ja jonka tarkoituksena on kehittää hitsauksen maailmaa ja järjestää hitsauskoulutuksia ja hitsauksen pätevöintijärjestelmiä Euroopassa. Suomessa EWF:n mukaisista koulutuksista ja pätevöinneistä vastaa Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys (SHY). SHY valvoo koulutuksen järjestäjien laadun ja toimintamallit, sekä antaa EWF:n mukaiset pätevyystodistukset / sertifikaatit.

EWF muovihitsauskoulutus

Muovihitsauskoulutukset järjestetään EWF-ohjeen no 581-01 mukaisesti. Näiden koulutusten tarkoituksena on läpäistä EN 13067 mukaiset hitsaajan pätevyysvaatimukset. EWF:n ohje antaa raamit, määrittelee minimisisällöt ja toimintamallit hitsauskoulutuksen järjestäjälle. Ohjeistus pitää sisällään esimerkiksi eri aihealueet, koulutuksen minimituntimäärät ja pätevyysvaatimukset.

Koulutuksessa on sekä teoriaosuus, että käytännön työn osuus. Teoriaosuudessa keskitytään käymään läpi kyseisen hitsausmuodon suorittaminen, vaiheet, parametrit ja onnistumisen edellytykset. Käytännön työssä jokainen osallistuja tekee kyseisiä hitsauksia useampaan kertaan ja samalla varmistetaan, että oikeat työmenetelmät iskostuvat oppilaaseen.

Yleisesti kursseille osallistumisen ehtona on minimissään 2v kokemus muovihitsauksesta, jotta sertifikaatti pätevyydestä voidaan antaa. Järjestämme tarvittaessa myös kokemattomille hitsaajille kursseja yhdessä asiakasyrityksen kanssa (kolutus meiltä – työjakso yrityksessä – lisää koulutusta + pätevyyskokeet meiltä).

Mihin koulutus antaa pätevyyden

Plasthouse järjestää hitsauskoulutuksia EWF 581-01 mukaisesti. Koulutuksen jälkeen Plasthouse antaa todistuksen kurssin suorittamisesta. Lisäksi EWF 581-01 mukainen koulutus pitää sisällään loppukokeen. Loppukokeessa on teoriaosuus ja käytännön näytetyön osuus. Kun koulutettava suorittaa kurssin ja läpäisee loppukokeen hyväksytysti, hänelle myönnetään EWF:n mukainen sertifikaatti kyseiseen muovihitsaukseen. Sertifikaatti on henkilökohtainen osoitus pätevyydestä hitsaustyöhön, joka on suoraan standardin EN 13067 mukaisesti suoritettu.

Standardi EN 13067 määrittelee eri hitsausmuodoille, eri muoveille ja eri kappaleen muodoille omat testinsä ja pätevyysvaatimuksensa. Plasthousen EWF- koulutus järjestetään niiden mukaisesti.

Tyypillisesti yhdellä kurssilla käydään muutama kohta EN13067 luokista läpi: esimerkiksi Putkien puskuhitsaus PE ja PP sekä yli, että alle 315mm putkille

Taulukko eri pätevyyksistä muovihitsauksessa

Kirjoittaja Martti Luhtalalla on yli 10 vuoden kokemus muovien saralta niin jakelu- kuin laiterakennusyrityksistä. Viimeiset vuodet Martti on seurannut muovialan keskustelua liikkeenjohdon konsulttina omassa yrityksessään Haastava Consulting Oy:ssä.

Share This