020 777 0570

Hitsaajien pätevöittäminen vaatii (EN 13067 mukaisesti):

  1. Yritykselle hitsausohjeen, jonka perusteella yrityksen hitsaajat toimivat
  2. Hitsaajan suorittaman pätevyyskokeen, jossa on teoriakoe + käytännön näytetyö (suoritus tehdään yrityksen hitsausohjeen mukaisesti)
  3. Teoriakoe 80% oikein, näytetyön visuaalinen tarkistus ja rikkovan koestuksen (vetokoe, taivutuskoe, tai muu rikkova) läpäisy –> pätevyys hitsata tiettyä muovia tietyllä menetelmällä

Hitsausohje

PED 1 -luokan mukainen putkiston valmistajan oma pätevöintimenettely lähtee siitä, että yritys on kuvannut käyttämänsä pysyvien liitosten menetelmät yrityksen omaan hitsausohjeeseen ja pätevöinyt menetelmät. Hitsausohjeessa kuvatut menetelmät pätevöidään tekemällä hitsausohjeen mukaisesti testiliitokset ja teettämällä niille EN 13067 mukaiset ainetta rikkovat testit. Testien läpäisy pätevöi menetelmät.

Minimissään hitsausohjeessa:

  • kuvataan tehtävä työ ja vaadittava laatu: menetelmä, työskentelytapa, hyväksyttävä lopputulos ja hitsaamiseen liittyvät yleiset riskit / virhetilanteet sekä niiden korjaaminen.
  • Kuvataan yrityksen käyttämät eri hitsausmenetelmät spesifikaation CEN/TS 16892 määrittelemillä muuttujilla / parametreilla (kuten lämpötilat ja paineet / hitsausparametritaulukot).
  • hyväksyttävän liitoksen kriteerit
  • hitsausohje kuvaa myös yrityksen hitsauskoneiden huollon ja kalibroinnin käytännöt

Hitsausohje voi olla myös monimuotoisempi – yrityksen oman tarpeen mukaan. Ohjetta laatiessaan yritys voi hyödyntää ja soveltaa omaan käyttöönsä yleisiä ohjeita ja oppaita (joita julkaisevat mm. hitsauskonevalmistajat sekä muovilevyjen ja -putkien valmistajat), sekä hitsauksen yleisimpiä virheitä ja hyväksyttäviä tasoja kuvaavia standardeja EN 14728 ja EN 16296.

On siis yrityksen itsensä asia määritellä, kuinka seikkaperäinen hitsausohjeesta tehdään – kannattaa miettiä esimerkiksi työntekijöiden perehdytystä ja koulutusta. Toisaalta, kuten kaikessa laatudokumentaatiossa, hitsausohjetta laadittaessa hyvänä periaatteena on ”Yksinkertainen on kaunista”. Ohje kannattaa laatia siten, että esimerkiksi hitsauslaitteen vaihtuessa / uusien koneiden myötä ohjeistus ei mene uusiksi. Esimerkiksi siten, että tarkemmat työohjeet ovat liitetietoina ja niissä voi käyttää suoraan hyödyksi valmistajien käyttöoppaita yms. helposti päivitettäviä tietoja.

Automaation aste ja käsityö

Hitsausohjeessa tulee ottaa huomioon käytettävät laitteet ja työskentelytavat – automatiikka luo selkeitä tarkastuspisteitä eri työvaiheissa ja toisaalta käsityö vaatii jatkuvaa tarkkailua ja lopputuloksen arviointia. Osa laitteista on niin automaattisia, että hitsaaja on käytännössä koneen käyttäjä, jonka tehtävänä on lähinnä varmistaa puhtaus ja tarkkailla parametrejä. Osittain muovin hitsaus on käsityölaistaidon näytettä parhaimmillaan. Ohjetta luotaessa on ymmärrettävä eri menetelmien vaatimukset ja luonteet.

Hyvällä hitsausohjeella yrityksen eri hitsaajien on helppo toimia samalla tavoin eri tilanteissa ja yrityksen tuottama laatu on tasaisen hyvää. Osa muovihitsauksesta on käsityötä, jossa tekijöillä on ”oma käsiala” – siis oma totuttu tapa saada hyvää hitsausjälkeä. On yrityksen asia varmistaa, että hitsausjälki on laadukasta aina ja joka kerta ja jokaisen tekijän toimesta – kuinka paljon se sallii ”käsialaa” on otettava ohjetta luotaessa huomioon, esimerkiksi hitsausparametrien sallituissa vaihteluväleissä.

Kirjoittaja Martti Luhtalalla on yli 10 vuoden kokemus muovien saralta niin jakelu- kuin laiterakennusyrityksistä. Viimeiset vuodet Martti on seurannut muovialan keskustelua liikkeenjohdon konsulttina omassa yrityksessään Haastava Consulting Oy:ssä.

Share This